PDF interactiu NovartisPDF interactiu per a comercials de Novartis. Es tracta d’una consulta ràpida de les possibles FAQ que puguin fer els metges a l’hora de comprar algún producte farmac`utic.

Client: Lexic

tornar